Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze groepen

Alle kinderen zitten in een basisgroep. En deze bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. We hebben 3 units, de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw. In totaal zijn er 8 basisgroepen.

In de onderbouw unit zitten de groepen 1, 2 en 3, verdeeld over basisgroepen. In iedere basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. We hebben hier bewust voor gekozen om het startende lees- en rekenproces natuurlijk te laten beginnen. De kinderen met de leeftijd van groep 3 volgen een aangepast rooster om ervoor te zorgen dat het leesonderwijs gewaarborgd wordt.
In de midden- en bovenbouw zitten de groepen 4/5(6) en (6)/7/8 verdeeld over basisgroepen. Hier wordt veel gewerkt aan een goede basis van verschillende vaardigheden om meer ruimte te kunnen krijgen voor speciale prestaties en de thema lessen van IPC.